Project Route 2013 – Mekanistin yksinkertaistettu maailmankuva

“ISO 9001 standardin mukainen toimintamalli suunnitteluprojektiin”

Kahdenkymmenen vuoden työuramme aikana olemme kohdanneet ”kaikenkarvaisia” tapoja johtaa suunnitteluprojekteja. Vaikka valtaosaa niistä voi muistella tyytyväisenä omasta ja muiden puolesta, on ollut myös tapauksia joissa lopputulos ei ole ollut odotusten mukainen – pettyneitä ovat olleet niin asiakas kuin toimittajakin.

Muistellessamme menneitä havaitsimme, että epäonnistuneilla projekteilla on usein yhdistävä tekijä. Vastoinkäymisiin eivät suinkaan johtaneet tekniset haasteet tai projektin henkilöstön osaamattomuus, vaan se että tiedonvaihto ei toiminut riittävän hyvin toimittajan ja tilaajan välillä, ja että projektin johto ei ollut huolehtinut lähtötietojen riittävän tarkasta määrittelystä. Projektin konkreettiset tavoitteet olivat asettamatta, aikataulu ja kustannusarvio olivat ylioptimistisia tai määritelty puutteellisesti.

Epäonnistumisen tunnustaminen ja epäonnistuneiden projektien jälkipyykki ei varmasti ole miellyttävää kenellekään ammatistaan vähääkään ylpeyttä tuntevalle. Pahimmillaan osapuolten välinen luottamus menetetään ja päädytään korvausvaatimuksiin.

Mekanistin yksinkertaistettu maailmankuva

Oma rattaamme koostuu kahdesta osasta: projektin hallinnastamme ja kommunikoinnista asiakkaan suuntaan. Suunnitteluprojekteja ohjaamme ISO 9001 laatustandardiin perustuvalla toimintajärjestelmällä. Se tarkoittaa, että toimintamme on jaettu dokumentoituihin käytännön läheisiin prosesseihin, joiden tehokkuutta seuraamme jatkuvasti.

Tiedonvaihtoon asiakkaittemme kanssa olemme myös kiinnittäneet erityistä huomiota. Me raportoimme, keskustelemme teknisistä ratkaisuista ja otamme kantaa oma-aloitteisesti ilman eri kehotusta. Avoimmuudella ja aktiivisuudella varmistamme, että asiakkaamme on aina tietoinen oman hankkeensa etenemisestä.

Me Mikoplanissa olemme hoitaneet oman rattaamme kuntoon ja uskallamme luvata, että meihin on lupa luottaa.