MikoPLAN Oy:n Laatupolitiikka

Mikoplan Oy:n laatutavoitteena on tuottaa asiakkaallemme suunnittelupalvelua, joka ei pelkästään vastaa asiakkaamme mielikuvaa teknisesti onnistuneesta lopputuloksesta, vaan tuottaa hänelle myös lisäarvoa teknisten ratkaisujen ja projektin etenemisen muodossa. Tällöin tekemämme suunnittelutyö sisältää elementtejä, jotka vahvistavat asiakkaan toimintamahdollisuuksia ja tehokkuutta vaikkei hän niitä erikseen olisi vaillakaan. Esimerkiksi teräsrakennesuunnitelmassa huomioitu valmistus- ja kenttäasennus-ystävällisyys nopeuttaa ja helpottaa asiakkaan työvaiheita. Raaka-aineiden ja materiaalien optimointi estää turhien kustannusten syntymisen ja mahdollistaa ympäristötietoisen kestävän kehityksen mukaisen toteutuksen.

Suunnitteluprojektimme toimitetaan asiakkaalle luvatussa aikataulussa ja sovittujen kustannusten mukaisesti. Mahdolliset muutokset projektin aikana hoidetaan hallitusti ja niistä sovitaan asiakkaan kanssa riittävän ajoissa.

Työllämme ylläpidämme mielikuvaa luotettavasta palveluntoimittajasta ja oman alansa asiantuntijasta.  Ylittämällä asiakkaamme odotukset pystymme erottumaan kilpailijoistamme ja säilyttämään paikkamme markkinoilla.

Sisäinen laatu

Asiakkaille ja yrityksen ulkopuolelle näkyvän laadun lisäksi on huolehdittava yrityksen sisäisten toimintojen laadusta. Tällöin hyvä laatu tarkoittaa pikemminkin asioiden tekemistä oikealla tavalla kuin virheettömän lopputuloksen valvomista. Sisäisen laadun parantaminen tehostaa organisaation toimintaa ja tuottamattomaan turhaan työhön kuluva aika vähenee. Työn teosta tulee itse kullekin mielekkäämpää myös henkilökohtaisella tasolla.

Organisaation kehittyessä vahvistuu myös yritys, niin taloudellisesti kuin ammatillisestikin. Taloudellisesti kannattava liiketoiminta luo perustan luotettavana työnantajana pysymiselle ja ammattitaitoinen osaava työyhteisö motivoi jatkamaan sen jäsenenä. Sisäisen laadun kehittäminen onkin ikään kuin jatkuva jokapäiväinen ryhtiliike, jonka lähtökohtana on yksilöiden oma toiminta. Siinä onnistuminen edellyttää motivoitunutta ilmapiiriä työyhteisössä ja vastaanottokykyä yrityksen johdolta.

Jatkuva parantaminen

Mikoplan Oy:n toimintajärjestelmä ohjaa oppimaan tehdystä työstä. Projektien seuranta varmistaa, että kaikki saatavilla oleva ammatillinen osaaminen saadaan jokaisen suunnittelijan tueksi. Tällöin myös kokemuksen siirtäminen nuoremmille työntekijöille varmistuu. Osaamisen kasvaessa ja toimintamallien kokoajan kehittyessä sekä ulkoisen että sisäinen toiminnan laadun parantaminen on jatkuvaa.


Warning: Unknown: open(/var/www/fs1/30/mikoplan/public_html/files/tmp/sess_4q195a60806nb1s1cdresgvnp1, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/fs1/30/mikoplan/public_html/files/tmp) in Unknown on line 0