Teollisuus

Teollisuuden suunnitteluprojektien tärkeimpiä alueita ovat teknisen toteutuksen lisäksi aikataulun, kustannusten ja vastuukysymysten hallinta. Kokonaisuuden onnistuminen edellyttää erityistä huolehtimista tiedonkulusta osapuolten välillä. Myös rakentamisen ja käytön aikaisen työturvallisuuden varmistaminen kuuluu suunnittelijan tehtäviin, olipa toimeksiannon kohde mikä hyvänsä. MikoPLANissa suunnittelua ohjaa toimintajärjestelmä, jossa nämä asiat on korostetusti otettu huomioon.

Teemme layout-, teräsrakenne- ja prosessiputkistosuunnittelua sekä hankintaprojekteihin liittyvää asennusvalvontaa. Toteuttamiemme suunnitteluprojektien myötä tunnemme hyvin paperi, sellu- ja kaivosteollisuuden toimintaympäristön ja vaatimukset laitteiden toimivuudelle.

MikoPLAN on luotettava ja tehokas resurssi koneiden ja prosessilaitteiden suunnitteluun, hankintojen konsultointiin ja asennusvalvontaan.