Hestek Oy

MikoPLAN Oy suunnitteli Hestek Oy:n toimittaman hoitotasokokonaisuuden.

Hestek Oy on Pohjois-Karjalan Enossa sijaitseva moderni konepaja, joka on erikoistunut runko- ja teräsrakenteiden valmistamiseen ja projektitoimituksiin.

Hestek Oy:n toimitusjohtaja Henrik Saaristo on valinnut yhdeksi suunnittelukumppanikseen MikoPLAN Oy:n. Käyttämällä  MikoPLANin suunnittelupalveluja Saariston on ollut helppoa varmistaa, ettei omien suunnitteluresurssien rajallisuus  vaaranna projektien toimitusaikaa. Suunnittelutoimistolla on käytössään kattavimmat ohjelmistot eikä niiden ylläpidosta tarvitse enää nähdä vaivaa. Kumppanuus madaltaa myös kynnystä vastata tarjouksiin tilanteissa, joissa oma
suunnittelukapasiteetti ei riitä.

Mikoplan on joustava insinööritoimisto, joka osaa ottaa huomioon meidän valmistusmenetelmiämme koskevat toiveet  suunnittelutyössään. Dokumentoinnin kattavuus ja tarkkuus on saanut positiivista palautetta myös asentajilta.”
– Henrik Saaristo, toimitusjohtaja Hestek Oy