Kessu Oy - Nostoveikko


MikoPLANin suunnittelema Nostoveikko-pelastusnostin parantaa laskettelukeskusten tuoli- ja gondolihissien turvallisuutta sekä helpottaa hissien ja valaistuksen huoltotoimia rinteissä merkittävästi.

Haasteena hankalat olosuhteet ja tiukat viranomaisvaatimukset

Kessu Oy halusi helpottaa laskettelukeskusten pelastus- ja huoltotehtäviä yhdistämällä rinnekoneen ja nostolaitteen. Vaatimukset olivat kovat: valmiin tuotteen piti toimia Suomen talven vaativissa olosuhteissa ja täyttää henkilö- ja pelastusnostimien tiukat viranomaismääräykset. MikoPLAN toteutti Kessu Oy:n tuotekehitysprojektin alusta loppuun.

Ideoinnista suunnitelman kautta prototyypiksi

Tuotekehitysprojekti aloitettiin tavalliseen tapaan ideoinnista. Ideoista parhaaksi valikoitui Dino 160XT -henkilönostimen yläosaan perustuva nostolaita, joka on helppo liittää rinnekoneen nokalle ilman kovin suuria muutoksia. Lopputuloksena syntyi EN 1777 ‑standardin mukainen Nostoveikko-pelastusnostin.
Kattavan simuloidun lujuustarkastelun jälkeen valmistettiin prototyyppi, jota testattiin todellisissa käyttöoloissa. Näin myös loppukäyttäjien kokemukset voitiin ottaa mahdollisimman hyvin huomioon jatkokehityksessä.

Kokemukset prototyypistä johtivat tarkempaan tuotteistamiseen

Prototyyppi herätti kiinnostusta potentiaalisissa asiakkaissa, joten tuotteistamista päätettiin jatkaa. Näin käyttökelpoiseksi todettu prototyyppi kehitettiin taloudellisesti mielekkääksi myyntituotteeksi. Tässä vaiheessa painopiste siirtyi suunnittelusta valmistuskustannusten minimoimiseen. Markkinoille pääsy edellytti Nostoveikon kohdalla myös paljon muuta.

Tuotteistamisprojektissa MikoPLAN Oy huolehti mm. seuraavista osa-alueista:

  • lujuus- ja vakauslaskelmien virallinen raportointi sekä riskianalyysit
  • käyttö- ja huolto-ohjeet
  • määräysten mukaiset merkinnät
  • tekninen rakennetiedosto
  • tyyppitarkastuksen määrittely ja suorittaminen standardin vaatimusten mukaisesti
  • markkinointimateriaalien toteuttaminen
  • erikoiskomponenttien toimittajien valinta.

Rajalliset kehitysresurssit eivät hidastaneet projektia

Nostoveikon tuotekehitysprojektissä MikoPLAN Oy toteutti varsinaisen kehitystyön kokonaisvaltaisesti, mutta oli jatkuvasti tiiviissä yhteydessä Kessu Oy:n avainhenkilöihin. Näin suunnitteluresurssien rajallisuus ei viivästyttäneet vaativaa tuotekehityshanketta, vaan Kessu Oy saattoi keskittyä tärkeimpään osaamisalueeseensa – tulevan tuotteen ennakkomarkkinointiin. Näin kehitettävällä tuotteella oli jo valmistuessaan kiinnostuneita ostajia.