Monitoimivaunu maa- ja metsätalouskäyttöön

MikoPLANin avainhenkilöiden taustat ovat vahvasti maa- ja metsätaloudessa.
Käytännön kokemuksiaan hyödyntäen MikoPLAN halusikin kehittää monikäyttöisen perävaunun, joka myös parantaa työturvallisuutta.

Monikäyttöisyyttä vähemmillä investoinneilla

Nykyisin markkinoilla olevat traktorilla vedettävät perävaunut ovat valmistettu vain tiettyyn käyttötarkoitukseen - yleensä joko puutavaran- tai maa-aineistensiirtoon. Tämä pakottaa maatalous- tai traktoriyrittäjän investoimaan perävaunukalustoa erikseen jokaista käyttötarkoitusta varten.
MikoPLANin kehittämässä Monitoimivaunussa on vakiorunko ja sen käyttötarkoitus voidaan helposti vaihtaa kalustamalla runko joko maansiirtolavalla tai pankkovarustuksella puutavaran siirtoon.

Turvallisuutta parantavia ominaisuuksia

Useat maataloudessa tapahtuneet onnettomuudet liittyvät perävaunujen kaatumisiin. Monitoimivaunuun on kehitetty säätyvä telirakenne, joka mahdollistaa kuorman kippaamisen kaltevalla alustalla. Kuljettaja voi ohjaamosta käsin oikaista vaunun asennon maaston kaltevuudesta huolimatta ja suorittaa kuorman tyhjentämisen turvallisesti. Vaunun ohjausjärjestelmä myös varoittaa kuljettajaa, mikäli vaunu on liian kaltevassa asennossa kuorman purkua varten.

Tuotteistaminen varmistaa kaupallisen menestyksen

Tuotteen kaupallinen menestyminen ja kilpailukyky edellyttää tuotevaatimusten ymmärtämistä huomattavasti laajemmasta näkökulmasta kuin pelkästään standardien tai loppukäyttäjien toiveiden perusteella. Hyviä ominaisuuksia pursuava tuote voi toki olla käyttäjän toiveiden mukainen, mutta taloudellisesti tavoittamattomissa, mikäli tuotannon korkea kustannusrakenne nostaa hinnan liian korkealle. Tällöin myös valmistajan kateodotukset voivat jäädä toteutumatta.
Monitoimivaunua kehitettäessä tuotteistaminen oli tiiviisti suunnittelun mukana etenevä prosessi, jolla varmistettiin, että teknisessä suunnittelussa otettiin huomioon tuotekehityshankkeen kaupalliset tavoitteet.

Simulointi vähentää prototyyppien määrää

Suunnittelu 3D-ohjelmistoilla on jo arkipäivää. Yhtenä keskeisenä tavoitteena oli valmistaa mahdollisimman pitkälle suunniteltu prototyyppi, ja samalla säästää prototyyppivaiheen kustannuksista. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi suunnittelussa käytettiin laajasti 3D-ohjelmistojen simulaatio-ominaisuuksia.

Monitoimivaunun kehityshankkeessa simuloinnilla saavutettiin konkreettisia hyötyjä:

  • staattiset- ja dynaamiset kuormitustilanteet voitiin tarkastella ennen prototyypin valmistamista
  • rakenne ja materiaalin käyttö optimoitiin esiintyvien rasitusten perusteella, esimerkiksi tarve suurlujuusterästen käyttämiselle
  • erilaisia rakennevaihtoehtoja pystyttiin havainnollistaminen suunnittelun eri vaiheissa
  • saatiin visuaalinen esitystapa ilmiöille, jotka eivät ole todellisuudessa nähtävissä
  • prototyyppivaiheen muutoskierrosten vähentyessä, samalla pienenivät riskit ja kustannukset alenivat


Monitoimivaunun kehitystyö on nyt edennyt prototyyppitesteihin.

Lisätietoja Monitoimivaunusta antaa Mika Korhonen, Gsm 0500 575 318


Warning: Unknown: open(/var/www/fs1/30/mikoplan/public_html/files/tmp/sess_iganh9evma6fug45u50c159q45, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/fs1/30/mikoplan/public_html/files/tmp) in Unknown on line 0